Understand the future first

Christian Dymén

Christian Dymén

Konsult och forskare med fokus på jämställdhet, genus, hållbarhet, och samhällsplanering

Christian Dyméns forskning och expertis befinner sig i gränslandet mellan feministisk teori, maskulinitetsteori, och hållbarhet i samhällsplanering.

Dymén har projektlett och varit medarbetare i flera nordiska och europeiska projekt, samt publicerat allt från populärvetenskapliga artiklar i tidskrifter såsom Arkitekten och Husbyggaren, till vetenskapliga artiklar i bland annat Journal of Planning Education and Research och Journal of Environmental Policy and Planning.

Dymén är svensk medlem i EU COST Gender STE och medlem i forskarnätverket Climate Change, Gender and Work in Rich Countries. Dymén har tidigare arbetat som forskare samt samhällsplanerare på kommunal och regional nivå i Stockholm.

Mer om Christian Dymén på https://se.linkedin.com/in/christiandymen

Utbildning

Tekn. Dr/ Ph.D. i Planering och beslutsanalys, inriktning Urbana och regionala Studier, KTH
Civ. ing./ M.Sc. i lantmäteri, KTH