Understand the future first

Lena Smidfelt Rosqvist

Lena Smidfelt Rosqvist

Lena Smidfelt Rosqvist

Forskningschef och expert på kombinationen av hållbar utveckling och trafikplanering

Lena har lett och medverkat i en mängd forskning och uppdrag om transportsystem, hållbar utveckling och utvärderingsmetoder. Miljöeffekter, trafikutvärderingar, jämställdhet samt resvaneundersökningar och effektberäkningar för olika utvecklingsscenario är några av specialistområdena. Ofta inbjuden till expertpaneler samt som skribent och föreläsare.

Del av ledningsgruppen under uppstartsfasen av K2 – Centrum för kunskap och kompetens för attraktiv kollektivtrafik. Ordförande i Nätverket för kvinnor i transportpolitiken 2010-15. Medlem i Global Utmanings Klimatråd, Svenska stadskärnors forskarråd samt i Energimyndighetens FOKUS IV för transporter. Engagerad i Urban Innovation Lab med inriktning mot sociala investeringar i stadsutveckling.

Mer om Lena Smidfelt Rosqvist på <får fundera på vad för länk>

Utbildning

Teknologie doktorsexamen inom området trafik och miljö, Lunds Tekniska Högskola
Civilingenjör V med inriktning Trafik och Samhällsplanering, Lunds Tekniska Högskola